Retejo por preparlaboroj cele al la Esperantologia Konferenco 2018

 

Kadre de la 103a Universala Kongreso de Esperanto

Lisbono, Portugalio 2018-07-28 ĝis 2018-08-04

Sub la aŭspicio de Universala Esperanto Asocio (UEA)

kaj la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED)

 

Ekde la 63-a UK en Varno CED organizas la Esperantologian Konferencon en la Universalaj Kongresoj de Esperanto. Ili traktas plej diversajn temojn en la scienca esplorado de Esperanto kaj planlingvistiko.

 

Esperantologia Konferenco 2018:

Omaĝe al la vivo kaj verko de Detlev Blanke (1941-05-30/2016-08-20)

 

Kie: aranĝota, Universitato de Lisbono, Lisbono.

Kiam: Jaŭdon, la 2an de aŭgusto  2018

Je kioma horo: 0900 – 12:00 kaj 1300 – 15:30

Unua Parola sesio komenciĝos je la 09:00 kaj daŭros ĝis la 12:00: Pri Detlev Blanke

Dua Parola sesio komenciĝos je la 13:00 kaj daŭros ĝis la 15:30: Ĝenerala Esperantologio